O firmie

Czym się zajmujemy?

Zaspokajamy Twoje potrzeby - te codzienne, życiowe, a także świąteczne i rekreacyjne. Najważniejsza jest dla nas stała więź z klientami. Pomaga ona poznać oczekiwania i marzenia. Pragnienia te przewidujemy, odczytujemy i najlepiej jak potrafimy zaspokajamy. Chcemy zdobyć trwałe i pozytywne zainteresowanie naszych klientów.

Polityka personalna

Naszym największym dobrem są nasi pracownicy. Zadowolenie naszego pracownika przekłada się na zadowolenie klientów, którym służymy. To daje naszą satysfakcje i wyniki firmy.

Jak dbamy o pracowników?

Dobrze skonstruowane, elastyczne i szyte na "miarę" systemy nagradzania i premiowania sprawiają, że nasi pracownicy są zadowoleni ze współpracy. Systematyczne imprezy i festyny integracyjne, wypełnione konkursami i nagrodami budują długotrwałą, głęboką więź emocjonalną między nami. Kolejnym aspektem jest nasze nastawienie na wzrost kompetencji, co skrupulatnie realizujemy organizując i wysyłając naszych pracowników na szkolenia i konferencje.

Historia firmy

Grudziądz, rok 1993. To wtedy rozpoczęliśmy jako działalność gospodarcza związku zawodowego ?przejmując? od PKP zwalnianych pracowników wraz ze zleceniem utrzymywania porządku w kolejowych obiektach. Z początku zakres działalności wypełniało jedynie utrzymanie czystości, dozorowanie obiektów oraz obsługa kotłowni.

Do dnia dzisiejszego wyżej wspomniane usługi nadal stanowią istotne źródło przychodów finansowych. Zwiększając portfel zamówień, poszerzyliśmy obszar działania i ilość zatrudnianych pracowników - zasadniczo prowadząc działalność na terenie byłego województwa kujawsko-pomorskiego.

Z powodu likwidacji związku zawodowego w 2000 roku firma uległa prywatyzacji. Od tego czasu tempo rozwoju firmy nabrało istotnego przyśpieszenia. Wdrożono nowe technologie oraz zakupiono profesjonalne urządzenia i sprzęt do sprzątania. Firma zaczęła świadczyć usługi dla ludności i uzyskiwać zlecenia usług spoza PKP. Zaczęto inwestować w zasadniczo różny od dotychczasowej działalności dział usług , turystykę i rekreację.

Od 2000 roku zaczęto sprzedawać bilety na przewozy kolejowe w systemie agencyjnym. Rok 2002 dał początek nowym działaniom - remonty infrastruktury kolejowej, tworzeniu biur turystycznych oraz sprzedaży urządzeń, sprzętu i materiałów do sprzątania.

Obchodzony jubileusz 10-lecia działalności firmy utwierdził kierownictwo i załogę o trwałych podstawach firmy, o trafnych kierunkach i systematycznym rozwoju. Następne lata to mozolne rozbudowywanie materialnych podstaw firmy: siedziby firmy, parku pojazdów i specjalistycznych urządzeń.

Od 2005 roku budujemy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego sieć biur usług realizowanych w systemie agencyjnym. Jednocześnie intensywnie i systematycznie działamy na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników, niezbędnych dla nowo realizowanych usług i obsługi nowoczesnych urządzeń.

Rok 2007 jest okresem przygotowań do zmian organizacyjno-prawnych funkcjonowania firmy w celu poszerzenia możliwości dalszego, intensywnego rozwoju.